Hallbygg stålhallar

Hallbygg samarbetar bara med de bästa leverantörerna gällande konsulttjänster, material och montage. Då varje byggnad är unik så väljer vi ut de leverantörer som passar bäst för ert projekt.

Hallbygg stålhallar

Hallbygg skapar projekten tillsammans med våra byggherrar och Era hyresgäster.

Vi levererar hallbyggnaden i en för Sverige unik process där vi hanterar vår kunds hela byggprocess från idé, bygglov, konsulter för bygglov och startbesked, byggnation och slutbevis till en låg fast kostnad.

Vårt sätt att driva projekt minskar kostnaden gällande bl.a. konsulter drastiskt samtidigt som det minimerar antalet fel då Hallbygg äger hela frågan från idé till att byggnaden är klar för inflyttning. Utöver detta förkortas byggtiden avsevärt och kostnaden för Hallbyggs åtagande är fastlagd så att inga överraskningar kommer för beställaren.

Gällande installationer är Hallbygg mycket flexibla och vår kund kan själv välja vilka entreprenörer som ska användas, allt sker i öppenhet och transparens mot er. Vårt mål är att uppfattas som vår kunds interimistiska projektorganisation i varje byggprojekt.