Projektprocess

PROJEKT-PROCESS

Hallbygg bygger kompletta stålhallar inklusive grundläggning och betongplatta, samt all den projektering och de konsultinsatser som krävs för bygglov.

Projektprocess

Utöver ovanstående ingår all dokumentation som behövs för slutbevis gällande Hallbyggs egna entreprenadsdelar. I vårt åtagande ingår även kontrollansvarig för hela projektet och BAS P/U för Hallbyggs åtagande.

Att bygga, men framförallt arbetet innan man kan börja bygga en industrihall är en otroligt komplex process. Som del av förarbetet gör Hallbygg en detaljerad 3D ritning av byggnationen så att kunden med hjälp av VR glasögon får en god bild av hur hallen kommer att se ut både utvändigt och invändigt. Vår erfarenhet är att det är mycket uppskattat av kunden att på detta sätt få en verklighetstrogen bild av den färdiga hallen och få möjlighet att göra korrigeringar innan bygget startar 

Vi brukar säga att komma ur backen är den svåraste delen i ett projekt. Kostnaderna är svåra att ha kontroll på och tiden rusar vilket innebär att det alltid blir tidsbrist oavsett hur mycket tid man har till förfogande från början. Vår byggprocess minimerar detta problem genom att vi inkluderar konsultkostnaderna i vårt fasta pris till vår kund och driver hela projekteringsarbetet. På detta sätt finns det incitament för oss att skynda på denna process och ta bort alla onödiga tidstjuvar. Vår process sparar vår kund pengar och får en enkel resa genom hela projektet samtidigt som risken att oförutsedda kostnader dyker upp minimeras.

Projektstart

Möte med kunden inklusive överlämnande av budgetpris och LOI gällande projektet. Nybyggnadskarta beställs av Hallbygg. Som del av förarbetet gör Hallbygg en 3D ritning av byggnationen så att kunden får en god bild av hur hallen kommer att se ut.

 

Förberedning bygglov

Hallbygg tar fram förutsättningarna för att söka bygglov och gör alla kontroller i samråd med kunden.

 

 

Avtal och tidsplan

Entreprenadavtal skrivs till fast pris samtidigt som byggnaden projekteras och alla förutsättningar kontrolleras. Kunden väljer själv, eller tillsammans med Hallbygg, de entreprenörer som ska göra mark och övriga installationer. Tidplan framtages.

 

Inlämning bygglov

En bygglovsansökan innehåller tre stycken ritningar: Situationsplan, planritning och en fasadritning med sektioner. 
Komplett bygglov lämnas in av Hallbyggs representanter inklusive alla systemhandlingar etc. När bygglovet godkänt och vi fått startbesked så justeras tidsplanen om det behövs och reviderad tidsplan fastställs tillsammans med projektledaren.

Projektplanering

Hallbygg håller i ett antal projekteringsmöten med kunden och utvalda entreprenörer.

 

Markarbete

Markarbete utförs i enlighet med Hallbyggs och projektets riktlinjer.

 

Projektleverans

Hallbygg levererar byggnaden inklusive montage, grundläggning och betongplatta.

 

Övriga leverantörer slutför sina arbeten

Övriga entreprenörer färdigställer sina arbeten enligt de avtal som beställaren har tecknat.

 

Slutbesiktning

När hallen är färdigmonterad grovstädar Hallbygg arbetsplatsen innan slutbesiktning. Vi genomför en slutbesiktning tillsammans med kunden och eventuell kontrollansvarig.
Hallbygg sammanställer sedan all nödvändig dokumentation för att kommunen ska kunna ge ett slutbesked. Ett slutbesked visar att samtliga åtgärder är slutförda och att byggnaden får tas i bruk.